Χριστουγεννιάτικες Κάρτες

This is the link to the art/card project I’ve mentioned, please have a read.

Αυτή είναι η ιστοσελίδα για τις κάρτες που θέλουμε να δημιουργήσουμε με τα παιδιά για τα Χριστούγεννα…

http://blog.apfs.org.uk/artworks-class-home/?utm_source=aut13-newsletter&utm_medium=email&utm_term=20491&utm_campaign=aut13-newsletter

school art1

Leave a Comment

Filed under Blog

Leave a Reply